Partners Waterschoon


Woningstichting de Wieren is verantwoordelijk voor de projectontwikkeling van het gebied (bouw 232 woningen). Daarbij realiseert ze ook het NUTS-gebouw waarin het Waterschoon-systeem wordt geplaatst. Dit project past binnen de ambities van de Wieren om innovatieve systemen toe te passen die vervolgens op grotere schaal toegepast kunnen worden. Hiermee wil de Wieren een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

DeSaH BV is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, heeft het ontwerp van het complete zuiveringssysteem gemaakt en heeft gefaciliteerd in de subsidieaanvragen. Gedurende de looptijd van het project wordt het beheer en onderhoud door DeSaH bv uitgevoerd en wordt de wetenschappelijke evaluatie door DeSaH bv verzorgd. DeSaH bv is een jong en innovatief bedrijf met de focus op de ontwikkeling en realisatie van nieuwe duurzame sanitatieconcepten.

De gemeente Súdwest-Fryslân is eigenaar en beheerder van het vacuüm/rioolsysteem zoals dat in het openbare gebied is aangelegd. Het project Noorderhoek sluit aan bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om Súdwest-Fryslân als proeftuin voor innovatieve projecten op de kaart te zetten. Het Waterschoon-systeem in de wijk Noorderhoek speelt in op deze ambitie. Hiermee draagt Súdwest-Fryslân op een belangrijke manier bij aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve en duurzame technologieën.

Ook geeft de deelname van Súdwest-Fryslân aan dat zij oog heeft voor de belangen van het lokale bedrijfsleven. Ze draagt er zorg voor dat economische, sociale en ecologische aspecten evenredig zijn gewaarborgd binnen haar beleid. 

Wetterskip Fryslân houdt toezicht op de bouw en het beheer en levert een bijdrage aan het onderzoek van het Waterschoon-systeem in de wijk Noorderhoek. Wetterskip Fryslân wil met de deelname aan dit project innovatie en duurzaamheid bevorderen in de waterketen. Dit project biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen en inzicht te krijgen in de kosten en het milieurendement. De ervaringen in Noorderhoek vormen daarmee een belangrijk afwegingskader voor de verdere toepassing van nieuwe sanitatie in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan goed uit te voeren. Nieuwe Sanitatie is één van de onderzoeksthema's van de STOWA.

Maak een rondleiding


Wilt u zelf eens aan den lijve ondervinden wat een Waterschoon systeem in uw wijk kan betekenen?
Maak dan snel een afspraak met één van de projectleiders. Dat kunt doen door u hier aan te melden.


aanmeldknop voor de rondleiding

Waterschoon in actie


Bekijk ook eens het YouTube kanaal van Waterschoon!
logo europeese unie
logo sudwest fryslan
logo desah
logo wetterskip fryslan
logo de wieren woningstichting
Stowa
Mede mogelijk gemaakt door
Agentschap NL
Stowa
Provinsje Fryslan